Standard kontrole kvalitete tekućih anorganskih tvari u otpadnim vodama, 500 mL

Proizvod #: 2833149
HRK Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

Standard kontrole kvalitete (tekuće anorganske tvari u otpadnim vodama) za parametre amonijaka, nitrata, fosfata, KPK, sulfata i TOC.
Standardna otopina sadrži sljedeće koncentracije:
Amonijak: 15 mg/L NH3-N
Nitrat: 10 mg/L NO3-N
KPK: 500 mg/L O2
Fosfat: 10 mg/L PO4
Sulfat: 400 mg/L SO4
TOC: 161 mg/L C