Sension+ sonde

Dostupan je širok spektar sondi Sension+ kako bi se pokrile gotovo sve laboratorijske i terenske primjene. U mjerive parametre ubrajamo pH, otopljeni kisik, vodljivost, ORP, amonijak, amonij, klorid, fluor, nitrat i natrij. Sve pH sonde isporučuju se s epruvetama za pohranu. Terenske sonde opremljene su cijevima za kalibraciju koje se mogu pričvrstiti uvijanjem, čime se omogućuje izvrsna uporabljivost na terenu i smanjena potrošnja pufera. Nekoliko višeparametarskih sondi dostupno je za prenosive multimetre Sension+, čime se omogućuje ušteda vremena i novca zahvaljujući istovremenom mjerenju do najviše tri parametra, a usto je jednostavno njima rukovati.
 
artikala po stranici 10   |   20   |   50