Mjerači i sonde Sension+

Mjerači i sonde Sension+
Tražite li sveobuhvatni mjerač kvalitete vode, sensION+ nudi isplativu opciju za brzi početak ispitivanja širokog raspona parametara. sension+ nudi vođeno kretanje izbornikom koje elektrokemijska testiranja čini brzima i jednostavnima. sensION+ je dostupan i u stolnim i u prijenosnim verzijama.
Sension+ prijenosni mjerači

Robusni prenosivi mjerači koji se koriste na terenu i u postrojenju.

Sension+ stacionarni mjerači

Izdržljivi stolni mjerači za laboratorijsku primjenu.

Sension+ sonde

Laboratorijske i terenske sonde za korištenje s mjeračima sesION+.