Hach Jamstvo

(Napomena: za proizvode kupljene ili korištene izvan područja Republike Hrvatske vrijede jamstva HACH-ove globalne mreže distributera. Za više informacija obratite se svom lokalnom distributeru.)

Za proizvode kupljene i korištene u Republici Hrvatskoj, HACH osigurava jamstvo prvobitnom kupcu za sve nedostatke koji nastanu kao posljedica pogreške u materijalu ili izradi za vrijeme od jedne godine od dana isporuke osim ukoliko je drugačije navedeno u uputama za rukovanje proizvodom.

U slučaju da je nedostatak utvrđen za vrijeme jamstvenog roka, HACH JE suglasan da, prema vlastitoj procjeni, izvrši popravak ili izvrši zamjenu proizvoda s nedostatkom ili da kupcu vrati iznos kupoprodajne cijene, umanjeno za troškove prve isporuke i troškove manipulacije. Za svaki proizvod čija je zamjena ili popravak izvršen temeljem ovoga Jamstva vrijedi Jamstvo samo do isteka prvobitnog jamstvenog roka.

Ovo Jamstvo ne odnosi se na potrošne proizvode kao što su kemijski reagensi ili potrošni dijelovi proizvoda kao što su, primjerice, ali ne i jedino, svjetiljke i cijevi.

Kontaktirajte HACH ili Vašeg predstavnika u RH za pomoć kod aktiviranja Jamstva. Za vraćanje proizvoda potrebno je odobrenje HACHA.

Zahtjevi temeljem Jamstva utvrđeni su HACHOVIM Općim uvjetima prodaje.