Standard kontrole kvalitete tekućih anorganskih tvari u otpadnim vodama, 500 mL

Standard kontrole kvalitete tekućih anorganskih tvari u otpadnim vodama, 500 mL
Proizvod #: 2833149
HRK Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

Specifikacije

Koncentracija: DCO 500 mg/L O2
  Fosfat 10 mg/L PO43
  Nitrat 10 mg/L NO3-N
  Sulfat 400 mg/L SO42
  TOC 161 mg/L C
Opis: Standard kontrole kvalitete tekućih anorganskih tvari u otpadnim vodama, 500 mL
Parametar: Miješano
Platforma: Otopina
Volument/ veličina paketa: 500 mL