Prijenosni paralelni analizatori

Prijenosni paralelni analizatori
Ispitivanje kvalitete vode. Izrazito ubrzano.
Prijenosni paralelni analizatori (PPA) tvrtke Hach omogućuju vam istovremeno izvršavanje kolorimetrijskih mjerenja i mjerenja sondom, uz uštedu vremena, smanjenje promjenjivosti i manje gnjavaže u odnosu na tradicionalni postupak. Upotrebom reagensa Chemkey koji sadrži dokazanu kemiju tvrtke Hach koja vam je poznata, možete uvijek biti sigurni u svoja mjerenja.

Novi parametri:
Stavili smo na tržište sljedeće nove parametre: Prošireni rang za ukupni klor (sada se može testirati do 10 mg/L), kombinirani slobodni i ukupni amonijak (oslobodite utor korištenjem jednog Chemkey-a da biste dobili dva različita rezultata)*, Tvrdoća visokog ranga ( 90 - 750 mg/L CaC03).
Također, Intellical ORP sonda sada je kompatibilna s SL1000.

* Dostupan u kombinaciji s Chemkey-ima za monokloramin.