Pipeta

Tvrtka Hach pruža širok spektar pipeta uključujući serološku, Mohrovu, volumetrijsku, pipetu klase A te pipetore fiksnog ili promjenjivog volumena. Pipete dolaze u različitim materijalima izrade, veličinama i dužinama. Pipetori dolaze u verziji jednokanalne pipete fiksnoga volumena za ponavljano pipetiranje istog volumena ili pipete varijabilnog volumena kojima se volumen može prilagođavati za širi spektar metoda i postupaka.

Dostupna su i pomagala, punjači i stalci za pipete te jednokratni vršci za pipetore.
 
artikala po stranici 10   |   20   |   50

Druge skupine proizvoda