Rashladni uzorkivači

Rashladni uzorkivači AS950 optimizirani su za unutarnju primjenu kada je potrebna kontrola temperature za očuvanje uzoraka. Svaki je AS950 opremljen peristaltičkom pumpom s opružnim valjcima i standardnim senzorom za otkrivanje tekućine za najbolju točnost volumena uzorka. Nadalje, USB priključak i pomoćni priključak za ulaz impulsa ili ulaz 4-20 jesu standard. Tvornički ugrađene opcije uključuju priključke senzora za integriranu Hach kvalitetu, razinu ili protok vode, priključak za MODBUS RS485 komunikaciju ili senzor za kišu te alternativni beskontaktni senzor za otkrivanje tekućine. Naposljetku, ulazi i izlazi mogu se proširiti s pomoću IO9001 za jedan visokonaponski relej ili IO9004 za sveobuhvatan komplet analognih i digitalnih ulaza, izlaza i releja. Postolje rashladnog uzorkivača dostupno je sa završnom obradom u crnom vinilu ili nehrđajućem čeliku.
 
artikala po stranici 10   |   20   |   50