Standard kontrole kvalitete tekućih anorganskih tvari u otpadnim vodama, 500 mL

Proizvod #: 2833249
HRK Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

Standard kontrole kvalitete (tekuće anorganske tvari u otpadnim vodama) za parametre amonijaka, nitrata, fosfata, KPK, sulfata i TOC.
Standardna otopina sadrži sljedeće koncentracije:
Amonijak: 2,0 mg/L NH3-N / 2,1 mg/L NH4-N
Nitrat 4,0 mg/L NO3-N
Fosfat: 2,0 mg/L PO4
KPK 25 mg/L O2
Sulfat: 50 mg/L SO4
TOC: 8 mg/L C