Komplet reagensa za nikal, heptoksim

Komplet reagensa za nikal, heptoksim
Proizvod #: 2243500
HRK Cijena: Kontaktirajte nas

Za određivanje nikla, metoda: ekstrakcija kloroforma koristeći heptoksimni indikator.