Komplet reagensa za kvartarni amonijev spoj

Proizvod #: 2459200
HRK Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

Reagensi s prahom u zapečaćenim paketima za određivanje kvartarnih amonijevih spojeva (direktna binarna kompleksna metoda).
CTAB = cetil trimetil amonij bromid