Jastučići s reagensom u prahu za amonijak salicilatom, 10 mL, komplet od 100 komada

Proizvod #: 2653299
HRK Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

Reagens u prahu u zapečaćenim paketima za određivanje dušika, amonijaka (metoda salicilatom), 0,01-0,50 mg/L NH3-N. Za uzorak od 10 mL. Komplet od 100 komada.