DR 6000 softver za primjenu, za analizu u pivovarama

Proizvod #: LZV936
HRK Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

Dodatni softver za analizu u pivovarama LZV936 kompilacija je svih spektrofotometarskih aplikacija relevantnih za analizu u pivovarama.
Softver za primjenu sadrži 12 testova za pivovare koji se jednostavno učitaju na spektrofotometar pomoću USB priključka. Testovi se temelje na objavljenim i promatranim metodama u pivovarama prema MEBAK standardu i uključuju postupke i izračun za: antocijanine, željezo, parno hlapljive fenole, jedinice gorčine, fotometrijski jod, broj tiobarbiturične kiseline (Thiobarbituric acid number - TAN), slobodni amino-dušik, reduktore i susjedne diketone.