Automatizirani komplet s protočnom kivetom TL2300 za mutnoću

Proizvod #: 9658300
HRK Cijena: Kontaktirajte nas

Izvedite mjerenja bez pojedinačnih kiveta za uzorke. Uporabom protočne kivete:
- povećava se brzina mjerenja
- dobiva se jedna kiveta za sva mjerenja, što poboljšava ponovljivost
- otklanja se potreba za prilagođenim kivetama za uzorke
- smanjuje se količina stakla koje se mora kupiti, pohraniti i čistiti