ISE (Information Sharing Environment - okruženje razmjene informacija) standardi

ISE standardi koriste se za kalibraciju sustava mjerenja koji koriste ionske selektivne elektrode povezujući izlaz elektrode s koncentracijom analita. Obično se koriste parovi standarda s koncentracijama koje se razlikuju za faktor veličine 10 (npr. 1, 10, 100 ili 1000 mg/l), iako se mogu koristiti druge kombinacije kada se želi postići uži analitički raspon.
 
artikala po stranici 10   |   20   |   50