Controleri (digitalni)

Controleri (digitalni)
Linija digitalnih kontrolera tvrtke Hach pruža različite mogućnosti za mjerenje vaših parametara obrade vode. Kontroleri se mogu konfigurirati tako da možete izraditi proizvod koji odgovara vašim potrebama. Ovisno o modulu, digitalni kontroleri mogu se izravno koristiti s najviše osam analognih ili digitalnih senzora, a mogu se i umrežiti s nekoliko drugih kontrolera kako bi podržali mnogo više senzora i parametara. Pogledajte sve opcije digitalnih kontrolera u nastavku.
Modul za prihvat sonde kontrolera SC1000

Digitalni senzor širenja 32