Kemijska Industrija

Kako bi se osigurao nesmetan tijek procesa u kemijskoj industriji, voda koja se koristi mora ispunjavati određene uvjete.
Problemi sa šaržama mogu se izbjeći pomoću kontinuiranog monitoringa i pravovremenih prilagodba