Otopina kobaltovog klorida, 500 mL

Proizvod #: 1422249
HRK Cijena: Kontaktirajte nas

Otopina kobaltovog klorida, boca od 500 mL.
Za kalibraciju nulte točke za DO za spektrofotometrijsku linearizaciju.