Posebni kompleti testova

Linija proizvoda LuminUltra sadrži luminometre (PhotonMaster, PhotonMaster s tabletom, Kikkoman Lumitester), ATP komplete za testiranje druge generacije (Quench-Gone Aqueous itd.) te softver LumiCalc za suradnju i analizu. Kompleti za testiranje dostupni su za različite primjene, uključujući vodu za piće, organske tvari, ulje i plin, nitrifikaciju, otpadne vode i industrijsku primjenu. Uz instrumente i komplete za testiranje tvrtka Hach nudi pojedinačne reagense, komponente i jednokratne dijelove kompleta za zamjenu te elemente za čišćenje i održavanje luminometra.
 
artikala po stranici 10   |   20   |   50