Komplet reagensa za živu, hladna para

Proizvod #: 2658300
HRK Cijena: Kontaktirajte nas

Za određivanje žive, metoda hladne pare.
Za određivanje žive metodom koncentracije hladne živine pare. Hach metoda 10065. Raspon: 0,1-2,5 µg/L Hg. Za ovu metodu potreban je komplet instrumenata za živu u hladnoj pari i ostali dodatni pribor. Komplet reagensa uključuje opremu za 25 testa.