Kivetni test za KPK 5-60 mg/L O2

Kivetni test za KPK 5-60 mg/L O2
Proizvod #: LCK1414
HRK Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Barkod naljepnica za automatsko prepoznavanje u fotometru i Truecal kalibraciju

Diferencijacija između testova i raspona mjerenja pomoću boja

Specifikacije

Broj testova: 25
Čuvanje uređaja: 15 - 25 °C (zaštita od svjetla)
EPA compliant: nije raspoloživo
Mjerni rang: 5,0 - 60 mg/L O2
Naziv metode: Dikromat
  ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44
Opis: Kemijska potreba za kisikom
Parametar: KPK
Platforma: LCK
Potrebna digestija: Da
Razdoblje između servisa: 12 mjeseci od dana proizvodnje
Truecal: Da
Uređaj: DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000