Inhibitor nitrifikacije za BOD, formula 2533, TCMP, 500 g

Proizvod #: 253334
HRK Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

BOD reagensi

TCMP – 2-kloro-6 (triklorometil) piridin (N-Serve), obložen na inertnom supstratu. Upotrijebite 0,16 g u uzorku od 300 mL za inhibiciju dušične potrebe za kisikom u BOD testu (upotrijebite čep s dozatorom, broj dijela 45901), 500 g.