Pitka vodovodna voda

Poboljšan uvid u vodu, od izvora do slavine.

Claros that software combines connected lab and process instruments to help provide a complete view of your water, turn your data into operational insights, and save you money.

Uštedite vrijeme i novac, smanjite udio neprihodovane vode; brže reagirajte na promjene u vodi i dobijte točnije rezultate za pitku vodovodnu vodu tijekom cijelog postupka obrade.


Rješenja tvrtke Hach® osmišljena su s namjerom da poboljšaju analizu pitke vode, u postrojenju i laboratoriju te na terenu, pružajući vam potpuno povjerenje u kvalitetu vode.

Hach obuhvaća sve parametre za ispitivanje pitke vode koje primjenjujete pri analizi i obradi ulazne sirove vode, filtriranju, dezinfekciji, kao i za vodoopskrbni sustav. Kliknite na ikone u nastavku kako biste saznali više o tome kako vam Hach može pomoći u svakoj fazi postupka obrade pri analizi pitke vode.Analiza kvalitete pitke vode u sirovoj vodi omogućava odgovarajuću predobradu

Sirova voda može biti osjetljiva na slučajne ili namjerne zagađivače, promjenu vremenskih uvjeta ili izmjenu godišnjih doba. Praćenje kvalitete ulazne sirove vode omogućuje vam predviđanje promjena u postupku obrade, što vam omogućuje reagiranje na oluje, cvjetanje algi, industrijske ispuste, izlijevanja kemikalija, stratifikaciju/destratifikaciju u spremniku, građevinske radove, izlijevanja otpadnih voda i druge prirodne ili ljudski uzrokovane događaje.

Učinkovitim praćenjem organskih i anorganskih tvari sačuvajte svoj proračun i smanjite operativne troškove poput struje, kemikalija i mulja. Očuvajte ispravnost doziranja koagulansa i odgovarajućeg podešavanja pH vrijednosti. Radite ispitivanja parametara kao što su ukupni organski ugljik (TOC), pH, vodljivost, ORP te bakterijsko opterećenje u sirovoj vodi kako bi mogli reagirati na vrijeme i time izbjegli neželjene događaje.

monitor contaminants in source water

Optimizirajte filtraciju točnim mjerenjem mutnoće

Zaštitite svoje filtre i izbjegnite skupe pogreške praćenjem učinkovitosti filtra prilikom obrade vodovodne vode. Zadržite ukupnu proizvodnju pod kontrolom optimiziranjem količine vode koja se rabi za povratno ispiranje, kao i kvalitete vode prije dezinfekcije. Pouzdani mjerači mutnoće na izlazu svakog filtra zaslužni su za vaš miran san. Parametri filtra uključuju mutnoću, suspendirane krute tvari, alkalnost i brojanje čestica.

Ne samo da je praćenje mutnoće efluenta nužno za postizanje usklađenosti s propisima, ono vam ujedno pomaže da osigurate da je konačni proizvod siguran za javnu potrošnju. Pored zadovoljavanja regulatornih zahtjeva, praćenje mutnoće također je korisno za optimiziranje performansi filtra, uspostavljanje ciklusa povratnog ispiranja filtra i otkrivanje oštećenja na filtru.

filter parameters including turbidity, suspended solids and particle counting

Poboljšajte kontrolu postupka dezinfekcije

Uštedite novac na resursima tijekom postupka dezinfekcije točnim utvrđivanjem svojih potreba za resursima. Dezinfekcija je složen proces na koji utječe mnogo čimbenika. Ako je u vodi visoka razina organskih tvari, postoji opasnost od stvaranja kancerogenih nusproizvoda. Ako ne upotrijebite dovoljno sredstva za dezinfekciju, može doći do razvoja mikrobioloških organizama. Dostupan vam je širok spektar analitičkih metoda i instrumenata koji će vam omogućiti zadovoljavanje specifičnih potreba svakog pojedinog postrojenja i postupka, uključujući kloriranje, kloraminaciju i UV dezinfekciju.

Bez obzira na vrstu korištenog dezinfekcijskog sredstva, analitičko ispitivanje može vam pomoći da se uskladite s propisima, maksimalno povećate učinkovitost dezinfekcije, odredite adekvatne CT bodove (vrijeme kontakta), optimizirate količinu dovodnih kemikalija iz crpke, smanjite rizik nastanka dezinfekcijskih nusprodukata i kontrolirate probleme s okusom i mirisom.

save money on your disinfection process

Pratite kvalitetu vode u vodoopskrbnom sustavu

Praćenjem obrađene vode unutar mreže vodoopskrbnog sustava možete prepoznati potencijalne probleme koji predstavljaju rizik po javno zdravlje i mogu narušiti usklađenost s propisima. Jednom kada obrađena voda napusti pogon, može doći u doticaj s raznim dijelovima unutar vodoopskrbnog sustava koji mogu promijeniti kvalitetu vode prije nego što ona dođe do potrošača. Ta činjenica otežava pružanje jamstva kvalitete klijentima i naglašava važnost ispitivanja uzoraka na terenu.

Hach će vam olakšati praćenje pojedinih parametara u vodoopskrbnom sustavu, čime ćete osigurati opskrbu zajednice sigurnom pitkom vodom. Dodatnim nadzorom također možete rano otkriti probleme s nitrifikacijom, pH vrijednošću, alkalnošću, tvrdoćom, provodljivošću, infiltracijom vode, puknućima na cijevima, produženim vijekom uporabljivosti vode ili potencijalnim povredama sigurnosti.

Monitor your distribution system to identify potential risks to public health and regulatory compliance.