Analitička rješenja za industriju oplata

Vam daju samopouzdanje pri donošenju teških odluka

Sve industrije imaju zajedničke ciljeve: visoka kvaliteta proizvoda koji udovoljavaju potrebama korisnika i  učinkovitost procesa. Odgovarajuća analitička rješenja mogu pomoći zajamčiti kvalitetu proizvodaoptimizirati proizvodne procese. Mogu isto tako podržavati očuvanje vode, poboljšanje ekološkog profila i regulativnu sukladnost.
Svaki se dan donose odluke o distribuciji proizvoda, prilagođavanjima procesa ili odgovorima na nove probleme. Prilikom donošenja važnih odluka trebate biti sigurni u dostupne podatke, stoga kada tražite analitička rješenja, odaberite ono koje vam daje samopouzdanje pri donošenju teških odluka.

Maksimizirajte produljenje rada
Izdržljiva, precizna analitička rješenja pomažu u upravljanju procesima i optimiziranju proizvodnje

Održite kvalitetu

Posebno dizajnirana analitika može jamčiti standarde visoke kvalitete

Zaštitite svoju investiciju

Odgovarajuća analitika ključna je za dugi vijek trajanja postrojenja, uštedu troškova i sukladnost

Iskoristite partnerstva

Lokalna tehnička podrška i usluga daju prilagođena analitička rješenja

Pritisnite sliku za prikaz dostupnih analitičkih rješenja. 

industry plant 1 2 3 4 5 6

Klor ukupni, slobodni: Učinkovitost procesa, kontrola doziranja biocida i trošak.

Provodljivost: Kontrola kvalitete, jednostavna provjera kvalitete dolazne vode.

Tvrdoća: Radne karakteristike proizvodnje, provjera utjecaja na troškove predtretmana ili potencijal za nastanak naslaga/taloga u postrojenju.

pH vrijednost Vijek trajanja / učinkovitost postrojenja, provjera potencijala za koroziju u postrojenju.

TOC Ukupni organski ugljik: Radne karakteristike proizvodnje, provjera potencijala da neionske anorganske tvari prouzroče nastanak taloga.

Mutnoća: Kontrola kvalitete, provjera učinkovitosti filtracije i mikrobiološke kvalitete.


Laboratorijska rješenja

Procesna rješenja

Hidrazin:Praćenje sprječava predoziranje sredstava za apsorpciju kisika.

Kisik:Vijek trajanja / učinkovitost postrojenja, kontrola doziranja apsorpcije kisika koja smanjuje koroziju

Fosfat: Vijek trajanja / učinkovitost postrojenja, kontrola dodavanja fosfata koji smanjuje koroziju i nastanak taloga.

Silicij: Taloženje silicija oštećuje turbine i cijevi.

Natrij: Vijek trajanja i /učinkovitost postrojenja, pokazatelj gubitka učinkovitosti u ionskim izmjenjivačima ili sustavima membrane koji se upotrebljavaju za predtretman.


Laboratorijska rješenja

Procesna rješenja

Regulativna sukladnost, praćenje i optimizacija radnog učinka procesa tretmana i jamčenje sukladnosti sa zakonskim vrijednostima ograničenja:

 • Provodljivost
 • Protok
 • Hranjive tvari
 • Kisik
 • pH vrijednost
 • Razina čestica u suspenziji
 • Krute tvari
 • TOC Ukupni organski ugljik

Laboratorijska rješenja

Procesna rješenja

Kontrola kvalitete radi jamčenja optimalne koncentracije aditiva i punjača radi udovoljavanja zahtjevima kvalitete glede jačine, bjeline, mutnoće, otpora na masti i požućivanja :

 • Kisik
 • Škrob
 • Sulfat
 • COD/TOC Ukupni organski ugljik
 • Provodljivost
 • Tvrdoća

Krute tvari: Radne karakteristike proizvodnje, sprječavanje priključivanja zaslona.

pH vrijednost: Vijek trajanja / učinkovitost postrojenja, praćenje kvalitete sitove vode radi poboljšanja flokulacije i smanjenja troškova proizvodnje.

AOX: Regulativna sukladnost, praćenje koncentracije organskih halogenida u ispuštenoj vodi.


Laboratorijska rješenja

Procesna rješenja

Kontrola kvalitete radi jamčenja optimalne koncentracije aditiva i punjača radi udovoljavanja zahtjevima kvalitete glede jačine, bjeline, mutnoće, otpora na masti i požućivanja

 • Kisik
 • Škrob
 • Sulfat
 • COD/TOC Ukupni organski ugljik
 • Provodljivost
 • Tvrdoća

Krute tvari: Radne karakteristike proizvodnje, sprječavanje priključivanja zaslona.

pH vrijednost: Vijek trajanja / učinkovitost postrojenja, provjera potencijala za koroziju u postrojenju

AOX: Regulativna sukladnost, praćenje koncentracije organskih halogenida u ispuštenoj vodi.


Laboratorijska rješenja

Procesna rješenja

Sjaj: Kontrola kvalitete, kako bi se jamčila sukladnost proizvoda sa specifikacijama i udovoljavanje zahtjevima za vijek trajanja


Laboratorijska rješenja

Procesna rješenja

 A

Tretman i prilagodba vode

 B

Para / proizvodnja energije i hlađenje

 C

Tretiranje bioloških otpadnih voda

 1

Spremnik za miješanje

 2

Spremnik stroja

 3

Stroj za papir

Laboratorijska rješenja

Laboratorijska analitika je pojednostavljena, pouzdana i precizna za sigurnost u odluke o kvaliteti i sukladnosti.

Procesna rješenja

Online senzori pružaju informativne podatke na koje se možete pouzdati pri donošenju ključnih odluka o radu i procesu, 24 sata na dan, 7 dana u tjednu.