Energetika

Ulaganja u komponente elektrana kao što su turbine i zaustavljivači za održavanje su vrlo skupi.
Pouzdana tehnologija mjerenja povećava dostupnost cjelokupnog postrojenja.