Adapter za reaktore, epruvete za prilagođavanje sa 16 mm na 13 mm, 5 komada

Proizvod #: 2895805
HRK Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

Ove aluminijske epruvete umeću se u jažice postojećih reaktora za epruvete od 16 mm, kako bi omogućile njihovu prilagodbu epruvetama od 13 mm. Adapteri se mogu ukloniti (nakon što se blok grijača ohladi) ako klijent treba rabiti kemikalije u epruvetama od 16 mm.